مرور برچسب

روزه‌داری

تجربه روزه‌داری یک مسلمان ژاپنی

در ژاپن با وجود اینکه مسلمانان اقلیت دینی در این کشور به شمار می‌روند، اما از آزادی برای انجام اعمال ماه رمضان برخوردار هستند. Have Halal Will Travel، در گزارشی به یکی از…

چه میزان از مردم تهران روزه می‌گیرند؟

یکی از مباحث مورد توجه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران طی 19 سال فعالیت نظرسنجی، موضوع دینداری و سنجش روند آن در جامعه بوده است. در این راستا جدا از پیمایش جامع سنجش دینداری؛…

آیا روزه برای سلامت بدن مفید است؟

از شواهد آیات و روایات به دست می‌آید این است که روزه‌داری به دلیل آثار معنوی مهم آن واجب شده است. آوردن دلایل پزشکی برای مفید بودن روزه‌داری کمکی به تقویت حکمت روزه نمی‌کند.…