مرور برچسب

روح‌الله نجفی

عبدالله بن مسعود و نسخه دوم قرآن

روح الله نجفی: عبداللّه بن مسعود (درگذشته 32 قمری) از بزرگان اصحاب پیامبر و از پیشگامان اسلام آوردن است. در تاریخ قرآن، شاخص‌ترین مصحف خلاف مصحف رسمی، از آن عبداللّه بن مسعود…