مرور برچسب

روابط مصر با ترکیه

مصر: از سیاست ترکیه راضی نیستیم

وزیر خارجه مصر ضمن اشاره به احتمال تروریستی بودن حادثه سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا درباره روابط مصر با برخی کشورهای منطقه توضیح داد. گفتنی است در پی عملیات اخیر سال گذشته…