مرور برچسب

رهبانیتِ کرملی

هفت راهبه در ایستگاه «هفت خواهر»

فرقۀ رهبانیتِ کرملی در قرن سیزدهم توسّط تعدادی از راهبان تارک دنیا شکل گرفت و امروز راهبان این فرقه هنوز طبق اصولی که پانصد سال پیش مقرّر شد زندگی می‌کنند. در بریتانیا پانزده…