مرور برچسب

دین و قانون

دولت مدرن و بحران قانون

کتاب جدید زنده‌یاد دکتر داوود فیرحی با عنوان «دولت مدرن و بحران قانون» توسّط نشر نی در دست انتشار است.