مرور برچسب

دین و سن

چرا افراد مسن متدیّن‌تر هستند؟

این کلیشه که افراد مسن به طور مرتّب به کلیسا می‌روند عمیقاً در ذهن مردم آمریکا ریشه دوانده است. بسیاری از ما تصوّرمان این است که انسان با افزایش سن مذهبی‌تر می‌شود. به نظر می‌…