مرور برچسب

دین و دولت

دین و تضاد اجتماعی| یاسین حسینی

جناح‌های فکری، عقیدتی و مذهبی زمانی که در برابر یکدیگر قرار گیرند، خسارات زیانباری به همراه دارند. در صورتی که این جناح‌بندی‌ها نیز به سلطهٔ یکی از جناح‌ها بینجامد خسارات…

هشت واقعیت درباره دین و دولت در ایالات‌متحده

جدایی کلیسا و دولت بار دیگر در تابستان امسال پس از رأی دیوان عالی درباره مجموعه قوانین دینی مورد مداقه قرار گرفت. یکی از این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا به‌طور غیرمستقیم به…