مرور برچسب

دین وهنر

چالش‌های هنر متعالی| سیدعلی‌محمد رضوی

با شکل‌گیری هژمونی الکترونیکی شدن فرهنگ و مجازی‌گرایی‌های آن، تفسیر هنر متعالی در چنبره کالبد اقتصاد سیاسی رسانه و روابط حوزه سرمایه‌دارانه حوزه ارتباطات و تولید گرفتار…

تصویرآفرینی هنرمندانه از مولای متقیان

آنچه در ضرورت اول به چشم می‌خورد این است که برای رساندن یک ملت به سکوی بالاتر و تراز نوین، وجهه همت یک هنرمند این باشد که بزرگان دین را طوری ترسیم کنند که خط مشی زندگی امروز…