مرور برچسب

دین مدنی

مفهوم سازی دین مدنی “از دورکیم تا روسو”

سید یاسین حسینی (جامعه شناسی فرهنگی): روسو و دورکیم موضوع دین مدنی و رابطه بین دولت و جامعه مدنی را به شیوه‌های کاملاً متفاوت بر عهده گرفتند. در حقیقت مسئله در کار دورکیم…