مرور برچسب

دین‌داری

دینداری اجباری و دینداری اختیاری

انگیزه اجبارکردن، احساس وظیفه‌ای است که والدین یا معلمان یا حکومتها برای دیندار کردن مردم احساس می‌کنند، اما سوال این است که آیا اساسا وظیفه ای برای دیندار کردن اجباری دیگران…

بررسی و تحلیل فعالیت‌های مذهبی ایرانیان

نشست «فعالیت‌های مذهبی ایرانیان تحلیل می‌شود» با استناد به یافته‌های موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

دو نحوه نگاه به دین و دو گونه تجربه دینی

در سپهر دین و دین باوری و زیست جهان تجربه‌های دینی نوعی از دین باوری و دینداری را در تاریخ زیسته و آزموده ایم که دین باوری و دین ورزی های گرم و گوهرین و شورمندانه و پر نشاط…

ویکتور فرانکل؛ گرایش به دین‌داری

ویکتور امیل فرانکل (1905-1997) روان‌پزشک اتریشی و پدیدآورنده "معنادرمانی" است. وی در ایده‌های خود در خصوص معناگرایی و معنادرمانی، به مسئلهٔ دین نیز توجه کرده است. او معتقد است…