مرور برچسب

دکتر ابوالقاسم فنایی

ابوالقاسم فنائی: اعتقاد به اصالت قدرت، بزرگترین منکری بود که در زمان امام حسین(ع) اتفاق افتاده بود

دکترابوالقاسم فنائی تصریح کرد: برخلاف آن تفسیری که بعضی‌ها از این حادثه دارند که یزید قمارباز و سگ‌باز بود و حضرت منظورش از امربه‌معروف و نهی از منکر آن مفاسدی بود که بین…