مرور برچسب

دموکراسی

فیرحی و مسئله سکولاریسم

بهنام مدی در یادداشتی به مناسبت سالگرد درگذشت داود فیرحی، به مسئله‌نما بودن مسئله سکولاریسم برای جامعه ایران در اندیشه فیرحی پرداخته است. نویسنده در این یادداشت مسئله ایران را…

در آرزوی «دموکراسی‌خواهی»

اتفاق مهمی که ایران قرن چهاردهم شاهد تولد آن بود، تحولی بود که در معرفت دینی اتفاق افتاد. شماری از روحانیون طراز اول در ایران و نجف به جریان نوگرایی مشروطه‌خواهی پیوستند؛ اما…

دموکراسی در سه اصل

سلمان صادقی زاده برای مطالعه نوروزی مخاطبان کتاب «دموکراسی چیست» را پیشنهاد می‌دهد و می‌نویسد: «دموکراسی چیست» کتابی است به قلم آلن تورن که در آذر ماه سال 98 توسط نشر ثالث…