مرور برچسب

دموکرات‌ها

بیانیه دموکرات‌ها علیه اظهارات ایلهان عمر

دموکرات‌های آمریکا از جمله نانسی پلوسی، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای اظهارات ایلهان عمر درباره جنایتکار خواندن آمریکا و اسرائیل و تشبیه آنها به گروه‌های تروریستی…