مرور برچسب

دانمارک

افزایش دین‌ستیزی در دانمارک

خصومت با دین و دین‌داران در کشور دانمارک رو به فزونی گذاشته است. متأسفانه در این کشور هر روز بیشتر از روز قبل شاهد خشونت و حمله و تبعیض علیه مسیحیان، مسلمانان و یهودیان هستیم.