مرور برچسب

حکومت

ضعف حکمرانی خوب در جهان اسلام

بر اساس داده‌های شاخص حکمرانی خوب در سال 2019، وضعیت شاخص پاسخگویی و حق اظهار نظر که نشان‌دهنده‌ی باز بودن سیاست‌ها، مشارکت مردم، فعالیت مدنی، شفافیت دولت و وجود آزادی مدنی…