مرور برچسب

حکمت

«روایت حکمت» بررسی می‌شود

نشست معرفی و نقد کتاب «روایت حکمت» (گفت‌وگوهایی درباره تاریخ فلسفه اسلامی) به قلم عبدالله نصری برگزار می‌شود.