مرور برچسب

حمله به صوفیه

چرا با دراویش گنابادی برخورد می‌شود؟

طی سال‌های اخیر با افراد بسیاری برخورد کرده‌ام که برای آنها این پرسش وجود دارد: "چرا با دراویش گنابادی برخورد می‌شود؟". یادداشت اخیر سعید حجاریان تحت عنوان "سازماندهی مرید و…

وقتی دست صوفیان به خون آغشته می‌شود

صوفیان همیشه به مدارا و صلح توصیه داشته‌اند و تاریخ نیز جز این گواهی نمی‌دهد اما حالا در پاکستان پلیس می‌گوید متولیان یک زیارتگاه متعلق به صوفیان مرتکب جنایت شده‌اند.