مرور برچسب

حضرت یوسف

انتشار روایتی عرفانی از داستان حضرت یوسف(ع)

انتشارات «بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» کتاب «احسن‌ القصص» را با تصحیح و تحقیق علی نویدی ملاطی منتشر کرد. این کتاب روایتی تفسیری با رویکردی عرفانی از داستان حضرت یوسف(ع)…