مرور برچسب

حضرت علی (ع)

سخنرانی جرج جرداق درباره رهبر اسلامی

جرج جرداق در سال ۲۰۰۱ میلادی در مرقد حضرت زینب، سخنانی درباره امام علی ایراد کرد که چکیده‌ای از مباحث کتاب‌هایش و هسته اصلی آرا و نظراتش درباره آن شخصیت نورانی است.…

گرایش معنوی مسیحیان به امامان شیعه

حقانیت و اصالت ادیان و جریان‌های مذهبی و معنوی را با چهره‌های موجود در آن دین یا جریان معنوی می‌سنجند. ارزش و اعتبار اسلام، و به ویژه تشیع را می‌توان به درخشش چهره‌هایی در آن…

علی جورج جرداق کیست؟

نگاشتن کتابی چند جلدی درباره امام علی توسط نویسنده‌ای مسیحی، جذابیتی کم‌نظیر برای شیعیان دارد. این جذابیت از جهت روانشناسی اجتماعی به شکوه دریافت اعتراف به حقانیت…