مرور برچسب

حسن خجسته

آیا با طرح شعارهای فرهنگی می‌توان پیروز انتخابات شد؟ در گفت‌وگو با حسن خجسته

چرا کاندیداهای انتخابات به موضوعات فرهنگی رغبتی نشان نمی‌دهند؟ آیا در ایران می‌توان با شعارهای فرهنگی پیروز انتخابات شد؟ در این باره با حسن خجسته، نایب رئیس اتحادیه رادیو…