مرور برچسب

حرم حضرت معصومه (س)

تحلیل ۱۶ خصوصیت حضرت معصومه (س)

معرفت و شناخت به خصایص عرشی موجب می‌شود که حضرت معصومه (س) را در همان‌جایی که قرار دارد ببینیم نه در رتبه امامزادگان، و فاصله خود را با ایشان به درستی درک کنیم.