مرور برچسب

حافظ

نگاهی به کتاب «قوت دل و نوش جان»

کتاب «قوت دل و جان» نوشته نصرالله پورجوادی عنوان کتابی است که سال ۱۳۹۷ توسط نشر نو منتشر شد و شامل ۱۳ مقاله درباره عرفان و تصوف اسلامی است.

بها‎ء‌الدین خرمشاهی : حافظ دین متعصبانه و زاهدانه را برنمی‌تابد / مروت و مدارا را با رفتار خودمان در…

استاد بها‎ء‌الدین خرمشاهی معتقد است که حافظ دین زاهدانه‌ را بهتر نمی‌داند و نه فقط زهد و ریا، بلکه خود زهد را اگر به معنای پارسایی و پاک‌دینی نباشد برنمی‌‎تابد و این از روح…