مرور برچسب

جیمز وب

ما عرفانی‌ ها و آن فیزیکی‌ ها | حسین سخنور

تصاویر ارسالی تلسکوپ فضایی جیمز وب از کیهان، در زمین غوغایی به پا کرده است. اما این واکنش‌ها در مناطق مختلف زمین یکسان نبوده است. عکس‌های خیره‌کننده از اعماق کیهان، در غرب…