مرور برچسب

جماعت تبلیغ

از جماعت تبلیغ چه می‌دانیم؟

نویسنده کتاب «مکتب دیوبند و جنبش جماعت تبلیغ»: علیرغم این که در دل جریان دیوبند جریانهای متنوعی داریم؛ جریان جماعت التبلیغ تلاش کرده وارد جریانهای افراطی دیوبندی نشود و از حیث…

به مناسبت برپایی بزرگترین گردهمایی جهان اسلام در رائیوند پاکستان| سید علی بطحائی

تبلیغی جماعتها، شاید پارادوکسیکال ترین گروه تبلیغی در جهان اسلام باشند که از طرفی مجوز فعالیت در اسرائیل را دارند وازسویی با ممنوعیت تبلیغ در عربستان مواجه هستند. از جهتی سلفی…