مرور برچسب

تولد مسیح

آشنایی با کریشنامورتی

در سال ۱۹۱۱، هنگامی ‌که کریشنامورتی تقریباً ۱۶ ساله بود، آنی بزانت او را به‌عنوان رهبر جدید مذهبیون در T.S قرار داد و البته فراتر از این او را مسیح دوباره تولد یافته در غرب و…