مرور برچسب

تمدن غرب

غرب‌زدگی یا ماشین‌زدگی

در مواجهه با غرب، عده‌ای از نظریه پردازان در ایران با برداشت‌های خود از تفکر فردیدی و توجه بسیار به کلام جلال آل احمد، غرب را به صورت کلیت یکپارچه‌ای دیدند که باید از تمام…

حکمت مردمی؛ تأملی در باره نظام حِکمی تمدن‌ساز

با وجود بدیهی بودن مبتنی بودن تمدنها بر یک نظام فکری، در باره ویژگیها و بایستگی‌های این نظام فکری ابهامهای زیادی وجود دارد. مروری تاریخی بر تمدنهای جهان نشان‌دهندة آن است که…