مرور برچسب

تقی آزاد ارمکی

شریعتی؛ جامعه‌شناس یا اسلام‌شناس؟

تقی آزاد ارمکی گفت: در آثار شریعتی او را یک اسلام‌شناسی می‌بینید که دانش او بیشتر دانش جامعه‌شناسی و تاریخ تمدن و فرهنگ است. همین مسأله به‌نوعی شریعتی را دوزیست و دوگانه کرده…

تقی آزاد ارمکی: کتاب «خلقیات ما ایرانیان»، غلط و کتاب «غربزدگی» از آن غلط‌تر است

اعتماد در شماره امروز از همایش «خویش‌كاوی ایرانیان در دوران مدرن» نوشته و در کنار بازتاب نظرات مراجع در مورد دولت، طرح «پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی» را به ضرر پلیس دانسته است.

پیام هدیه قرآن خطی پوتین به رهبری

روزنامه اعتماد در شماره امروز به تفسیر صادق خرازی از اهدای قرآنی خطی توسط پوتین به رهبری پرداخته و در کنار بازتاب سخنان جدید تقی آزاد ارمكی در خصوص نظریه اجتماعی ابن‌خلدون،…

آزاد ارمکی: گروه موسوم به دیندار و روشنفکر دینی، سکولاریست‌ترین افراد جامعه‌اند

روزنامه اعتماد در گفتگو با تقی آزاد ارمكی، به بررسی مساله روشنفکری در اندیشه معاصر پرداخته و گفتگوی یک سایت فرانسوی با آندرانیك تیموریان، کاپیتان ارمنی تیم ملی فوتبال را منعکس…