مرور برچسب

تصحیح

حکیم بیدار

چند سطر در سوگ محسن بیدارفر، محقق ارجمند فلسفه و عرفان و کتابفروش و ناشر فرهیخته بی‌جایگزینی که در نزدیک‌ به نیم‌قرن فعالیت خود به تنهایی به اندازه یک موسسه بزرگ علمی کتاب…