مرور برچسب

تساوی دیه

مرور مطبوعات / ملاحظات شرعی تفاوت دیه زن و مرد

مطبوعات امروز پرداختن به مسائل و دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از نظر دور نداشته‌اند. چند نوشتار فلسفی نیز غنای عناوین روزنامه‌های امروز افزوده است. «دلايل غربت علوم…