مرور برچسب

تبلیغ سنتی

سخنان محفلی در پیشگاه عقل همگانی

انتشار سخنان مذهبی برخی از روحانیون و مادحین در فضای مجازی با واکنش‌هایی روبرو است، این واکنش‌ها و اعتراض‌ها هم از سوی محافل دینی و شخصیت‌های مذهبی مطرح می‌شود و هم واکنش‌های…