مرور برچسب

تاریخ صدر اسلام

کتاب «زندگینامه محمد، ماهیت و وثاقت» منتشر شد

انتشارات حکمت منتشر کرد: اعتبار کلی متون و احادیث تاریخی صدر اسلام، به ویژه در باب سیرهٔ پیامبر، موضوع مطالعات عمیق خاورشناسان از ربع قرن گذشته تا کنون بوده است. امروزه،…