مرور برچسب

بیمه

فقه شیعه و تأمین اجتماعی

بیمه، مفهومی مدرن و مربوط به دوره ماست. اولین مواجهه‌ای که در فقه‌مان با بیمه داشته‌ایم حدوداً به صد و اندی سال قبل برمی‌گردد. من سعی کردم چالش‌هایی را نیز که فقهای مطرح قرن…

کتاب «اصول بیمه اسلامی» منتشر شد

کتاب «اصول بیمه اسلامی» نوشته مجید رضایی دوانی و مرتضی رضایی به همت سازمان سمت و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه مفید منتشر شد.

بازرگان با حضور زنان در مجلس اول مخالف بود

اعتماد در این شماره از اما و اگرها در تفسیر کلمه رجال در اصل ۱۵ قانون اساسی نوشته و با تاکید بر لزوم بیمه شدن زائران اربعین، به معرفی کتابی از «ژولیا كریستوا» پرداخته است.