مرور برچسب

بلوغ شرعی

اسلام سنتی و چالش احیای حقوق زنان| سیدعلی بطحایی

اسلام سنتی یا اسلام تاریخی با نفوذ و هیمنه اجتماعی طولانی مدت خود در جوامع اسلامی توانسته یکّه‌تاز و صحنه‌گردان چهره بیرونی اسلام باشد و از این پایگاه درازدامن تاریخی، چهره‌ای…

رومینا

آیا قتل رومینا مجوزی برای کودک همسری است؟ آیا از نمونه‌های متعدد قتل ناموسی دخترکان ایرانی می‌توان مطلوبیت کودک‌همسری را استنتاج کرد؟