مرور برچسب

برمه

درخواست سازمان ملل از آنگ سان سو چی

خانم آنگ سان سوچی، رئیس اتّحادیۀ ملّی دمکراسی برمه که برندۀ جایزۀ صلح نوبل نیز هست، نسبت به وضعیت اسفبار آزاردیده‌ترین مردم جهان که مسلمانان روهینگیا هستند، بسیار کم‌اعتنایی و…