مرور برچسب

اینترنت

حوزه‌های علمیه آنلاین

با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی بر پایه شبکه اینترنت، بحث آموزش الکترونیکی در دنیا به یکی از مباحث مهم روز تبدیل شده است. بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ و مطرح دنیا…

خبری خوش در میان خبرهای بد

سخن دانایان و نخبگان جامعه، چیزی نیست که بتوان در درازمدت در برابر آن ایستادگی کرد؛ سرانجام روزی می‌رسد که دست‌ها بالا می‌رود و هر کس چراغی در دست می‌گیرد و در پی یکی از…