مرور برچسب

ایمان

والتر استیس و زبان دین

والتر ترنس استیس (1886-1967) فیلسوف تحلیل زبانی انگلیسی بود. او در خصوص عرفان به پژوهش‌هایی پرداخته بود. تحقیقات وی در خصوص عرفان، وی را به این نتیجه رساند که دین با عرفان…

پاپ: یا مسیحی باشید یا سازنده تسلیحات

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «فرهیختگان» را مرور کرده است: «یا مسیحی باشید یا سازنده تسلیحات» و « حذف عقلانیت در مسائل مربوط به سیاست، فرهنگ و هنر بسیار به…