مرور برچسب

ایزدی

نسل‌کشی داعش علیه یزیدی‌‌ها

بر اساس گزارش‌های تیم‌ ویژه تحقیقات سازمان ملل در عراق، داعش در سال ۲۰۱۴ علیه اقلیت دینی ایزدی دست به نسل‌کشی زده‌است.

قصه فرهنگ و نهادهای مصرف کننده بودجه فرهنگی

شرق در اولین روز هفته از عملکرد دستگاه‌های مصرف کننده بودجه فرهنگی سخن گفته و درکنار نظر خطیب جمعه تهران در مورد گشت ارشاد، به سرنوشت نامعلوم حج امسال ایرانیان پرداخته است.