مرور برچسب

اندیشوران عرب

“محمد عماره” درگذشت

دکتر “محمد عمارة”، یکی از اندیشمندان و نویسندگان برجستۀ جهان اسلام، بعدازظهر دیروز جمعه (28 فوریه/ 9 اسفند 1398) در سن 89 سالگی در مصر درگذشت.