مرور برچسب

اندیشمندان مصری

زندگی‌نامه محمد عماره

محمد عماره متفکری است که در مصر زاده شد. نامش برای ایرانیان کمتر شُهره است. برخی آثارش اما در ایران هم ترجمه شده. به مواضع عبدالکریم سروش در بسط تجربه نبوی نقدی کرده بود و…