مرور برچسب

امیرکبیر

آیا امیرکبیر پدر سکولاریزم ایران است؟

امیرکبیر، در ارتکاز اولیه ما ایرانی ها یعنی مرد کارهای بزرگ. او از اولین کسانی است که در پاسخ به علل عقب ماندگی ایران، دست به کار شد و به میدان آمد و علم و فن‌آوری جدید را به…