مرور برچسب

امید طالبی

آمنه ودود؛ تفسیر قرآن بر پایه حقوق زنان

آمنه ودود (1952-) از متفکران امریکاییِ افریقایی تبار است. او وقتی که بیست ساله و در دانشگاه مشغول به تحصیل بود، به دین اسلام گرایش یافت. مِری تِسلی که مسیحی پروتستان بود، پس…