مرور برچسب

امریکا

نقش دین در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا؛ حساب ویژه ترامپ و بایدن بر روی متدینان

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا جدا از رقابت‌های سیاسی و تبلیغاتی مرسوم، موضوعات مهم دیگری را در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی دربرمی‌گیرد. یکی از مهمترین آنها، چگونگی برخورد با…