مرور برچسب

الشیخ جراح

دوازده نکته درباره منطقه الشیخ جراح

 وقایع، کشتارهای اخیر در پایتخت فلسطین اشغالی نشان داد که مسئله «حی الشیخ جراح» تنها موضوع یک محله کوچک از شهر بیت المقدس نیست بلکه فراتر از این غصب، هدف صهیونیست‌ها از این…