مرور برچسب

افراط‌گرایی

ریشه‌های افراط‌گرایی در آفریقا

افراط‌گرایی در آفریقا ریشه‌های محلی، اقلیمی، اقتصادی و سیاسی دارد و نباید درباره عامل خاصی اغراق کرد. عوامل مختلف باید کنار همدیگر قرار بگیرد و نمی‌توان درباره وضعیت به شدت…