مرور برچسب

اعدام

نه به اعدام علنی!

هنگامی که مجرمی را اعدام می‌کنیم، خونی را با خونی شسته‌ایم. در این جا است که پرسش کنایه‌آمیزی مطرح می‌شود: چگونه با کشتن مردمی که دیگران را می‌کُشند، می‌توانیم بگوییم که کُشتن…

خیز پنهان ارتداد در افغانستان

يک نماينده پارلمان افغانستان با ابراز نگراني شديد از خيز پنهان ارتداد و تغيير دين به مسيحيت از سوي مردم اين کشور خبر داد.