مرور برچسب

اسپینوزا

چرا اسپینوزا برایم جذاب است؟ مقدمه‌ای بر کتاب غربت و غرابت اسپینوزا | سروش دباغ

اسپینوزا، همچون ویتگنشتاین و سپهری، در عداد سالکان مدرنِ محبوب من است که دم زدن درهوایش طی سالیان اخیر، «روی سرم سقفی از تناسب گلها» کشیده و «عصر مرا با دریچه‌های مکرر وسیع»…

جایزۀ بهترین مقالۀ «نشریۀ تاریخ فلسفه»

نوشتۀ جاستین وینبرگ بنا به اعلام «نشریۀ تاریخ فلسفه»، خانم کلر کارلیسل، استاد بالارتبۀ رشتۀ فلسفه و الهیات کالج کینگ لندن جایزۀ بهترین مقالۀ این نشریه را به خود اختصاص داده…