مرور برچسب

اسپانیا

پراکندگی جمعیتی و عقیدتی مسلمانان در اسپانیا

مسلمانان اسپانیا بیشتر در نواحی نیمه شرقی و جنوبی و در شهرهای بارسلونا، سئوتا، مادرید، ملیا و در نهایت ال اخیدو (آلمریا) و مورسیا ساکن‌اند.در میان پنج شاخه اصلی شناخته شده از…