مرور برچسب

اسناد ساواک

اغیار در بیوت

جمعی از احباب بر گرد آیت‌الله حلقه زده‌اند. از علاقه‌مندان به آیت‌الله‌اند. کوچک‌ترین حرکات و سکنات ایشان را در نظر دارند. از آن الگو برمی‌دارند. در این میان اما گاهی اغیاری…

کافیِ مبارز به روایت اسناد

مرحوم حجت‌الاسلام شیخ احمد (ضیافتی) کافی (خراسانی، فرزند محمد و متولد اول خرداد 1315 ش) از چهره‌های تأثیرگذار در جامعه دینی ایران در دو دهه چهل و پنجاه بود. وی تا 30 تیرماه…