مرور برچسب

اخلاق نقد

نقد و انصاف| محمد اسفندیاری

نقد کتاب در جهان اسلام سابقه داشته است، اما در عصر مطبوعات دامن‌گستر شده است. در ضرورت آن هیچ تردیدی نیست و باید خوشحال بود که گروهی چون سایه، نویسندگان را تعقیب می‌کنند تا بر…