مرور برچسب

اخلاق محیط زیست

قرآن و اخلاق محیط زیست

قرآن همه‌ی اجزاء طبیعت را هوشمند و دارای آگاهی می‌داند. این نگاه در مقابل نگاه انسان به طبیعت در دوره‌ی جدید و عصر خرد و صنعت است که به‌عنوان نمونه دکارت طبیعت را خالی از هوش…

اخلاق و تغییر اقلیم در جهان

تغییر اقلیم یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که جهان امروز با آن مواجه است. ما در این یادداشت شرح می‌دهیم که تحلیل اخلاقی چگونه می‌تواند به ما در فهم چیستی تغییر اقلیم و تنگناهای…